January 15, 2020 admin

K pisanju me je vzpodbudilo to, da se zadnje čase srečujem z osebami, klienti, ki želijo težavo rešiti s pomočjo tapkanja in ko začnemo oz. ko jim razložim način tapkanja, so milo rečeno presenečeni, ker pri vodenju uporabljam negativne afirmacije oz. ker tapkamo na “negativen” (beri neprijeten) občutek ali na drugo težavo. Za tiste, ki metode ne poznate, naj povem, kako to izgleda. Najprej klient čim določneje določi težavo, ki bi jo rad rešil s pomočjo tapkanja, in izmeri njeno jakost po posebni lestvici od 0 do 10, pri čemer je 10 velika jakost težave. Merjenje težave je pomembno, saj na tak način spremljamo, kaj se s težavo dogaja. Je njena jakost enaka, je manjša, mogoče celo večja? Nato ga vodim po akupuntirnih točkah. To izgleda takole:

S prsti tapkamo po t.i. karate točki in govorimo: Čeprav je mene na smrt strah jutrišnje kontrolne naloge, se sprejemam, kolikor se lahko v tem trenutku.

In po točkah: Strah me je….ponavljamo po vseh točkah.

Navadno se strah pri vsakem zaporedju zmanjša, dokler ne izzveni. Šele ko je res še minimalen, vodim tapkanje s pozitivnimi afirmacijami. Šele takrat lahko začutimo moč pozitivnih stavkov. Če se strah oziroma drugo čustvo ne manjša, govorimo o podzavestnem odporu. EFT izvajalec ga prepozna po tem, ker jakost težave ostaja enaka, in ga s pomočjo določenih stavkov poišče. S tapkanjem na težavo v tem primeru nadaljujemo, ko odpor odpravimo.

Po mojih izkušnjah pozitivne afirmacije nikakor ne morejo delovati, ko je moč naše težave velika, vsaj ne dolgoročno. Težavo, pa naj si bo to neprijeten občutek, fizična težava ali karkoli drugega, si moramo najprej priznati. Bodimo torej do sebe iskreni in si jo priznajmo. Že s tem bomo začutili kamenček olajšanja. Potem pa delajmo na njej. Tapkajmo, dokler težava ne izzveni. Vztrajajmo. Ko bo težava izzvenela, bomo začutili olajšanje. Notranji mir bomo dosegli, če bomo na tem vztrajali.

Pa uspešno tapkanje želim.